Vad gör en elektriker?
Om man är nyfiken på ett av dom arbeten som finns där man kopplar in el så är det titeln Elektriker som man eftersträvar. En elektriker arbetar inom många olika områden och hjälper samhället att utvecklas framåt. Oftast så arbetar en elektriker med att dra ledningar och kablar i byggnader oavsett om det är privata bostäder eller företag. Som elektriker så har man regler som ska följas om hur en elinstallation Hässelby eller Järfälla ska utföras, det ser alltså likadant ut vart man än befinner sig i landet. En installationselektriker måste vara rörlig och vara beredd att utföra arbeten på höga höjder samt i trånga utrymmen. Ibland får man ha lite extra kunskaper inom bygg överlag för att kunna veta hur man ska dra kablarna på bästa sätt. Det är inte ovanligt att ägna sig åt lite snickeri eller murning för att få det att fungera. Säkerheten är viktig och det krävs att noggrannheten är hög så man inte gör några misstag, om någonting är felkopplat så kan detta ofta sluta med brand av något slag. Elektriciteten i sig är farlig och några få ampere kan ha dödlig utgång där hjärtat kan stanna. Det ingår i arbetsuppgifterna att kunna läsa ritningar samt att korrekt kunna själv rita ritningar och tekniska beskrivningar så andra kan se hur arbetet är gjort. Det är inte bara att dra nytt som man gör utan även ombyggnationer, felsökningar och andra tillbyggen hemma hos kunder. Som service elektriker Stockholm eller annan ort, så åker man oftast ensam hem till kunder. Man arbetar både med låg och högspänning där det krävs certifikat för endera, Man börjar karriären som elektriker med att vara lärling innan man kan kalla sig för elmontör och uppbringa full lön. Vill man arbeta på en fast punkt i en fabrik så kan man arbeta som industrielektriker där man löpande reparerar och bygger ut så att verksamheten fungerar som den ska.    

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *