Luftvapen på tapeten
Att skjuta på skjutbana eller hemma på gården med luftgevär har sedan länge varit populärt. Vi använder även luftvapen bland annat som startpistoler eller till hundträning.

Luftvapen och luftgevär

Fjäderdrivna luftvapen

De har brytpipa, underspännare eller sidospännare och du laddar dem med muskelkraft. Fördelar: De är alltid utan förberedelser klara för användning, du behöver endast ladda med ammunition. Mekaniken i fjäderdrivna vapen är för många värdefullt. Nackdelar: Den dubbelverkade rekylen kan för vissa vara en aning svårbemästrad. En del anser även att det är omständligt att behöva ladda om efter varje skott

Kolsyredrivna luftvapen

Dessa är populära inom sport och fritidsskytte. Du laddar om med engångskolsyrepatroner. Fördelar: Kolsyrevapen besitter en både smidig och snabb laddning. Det finns tillhörande magasin. De är även rekylfria och lättskjutna. Nackdelar: Vid lägre temperaturer minskar däremot energin från kolsyran.

Tryckluftsdrivna luftvapen, PCP

De är snarlika kolsyredrivna vapen, däremot brukar de vara dimensionerade för ett högre tryck. I regel finns det två varianter. Den första är pumpvapen vilken du laddar mellan varje skott. Sedan har vi även Reservoargevär (vanligtvis även kallade PCP- vapen). PCP- vapen har luftbehållare vilka rymmer komprimerad luft för flera skott. Fördelar: Rekylfria, okänsliga för låga temperaturer samt att de även kan leverera mer energi än kolsyra. Nackdelar: Kräver att du har tillgång till komprimerad luft för att ladda trycket.

Pumpvapen

Liknar tryckluftvapen förutom att du dock behöver pumpa innan varje skott. Dessa finns i två olika varianter Single- pump eller också Multi- pump. Fördelar: Rekylfria, okänsliga för låga temperaturer samt att de kräver lite muskelkraft. Nackdelar: Det tar tid mellan skotten att pumpa fler gånger.

FAQ

  • Är du under 18 år får enbart använda luftvapen och luftgevär under uppsikt av någon vuxen oavsett om det är inom privatområde eller utanför. Under vissa omständigheter kan du ansöka om licens för minderårig.
  • Den som är över 18 år får utan licens inneha effektbegränsade luft- eller fjädervapen.
  • Medlemmar i föreningar och klubbar anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Kennelklubben eller Svenska Brukshundsklubben behöver ej licens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *